Ngày: Tháng Bảy 22, 2017

Ngày: Tháng Bảy 22, 2017

Diệt mối tận gốc cho các công ty doanh nghiệp tại Bắc Ninh
Image 22/07/2017 Diệt Mối Diệt Mối Bắc Ninh

Diệt mối cho công ty CP may Kinh Bắc tại Bắc Ninh Do được phát hiện sớm nên không có nhiều thiệt hại về  hàng hóa và tài sản. Mối là loài côn trùng rất nguy hiểm. Hiện nay có hàng nghìn loài Mối khác nhau. Môi trường tự nhiên rất thuận lợi cho sự
Details