Ngày: Tháng Tám 10, 2017

Ngày: Tháng Tám 10, 2017

Diệt mối cho trường học tại Bắc Ninh
Image 10/08/2017 Diệt mối trường học Diệt Mối Bắc Ninh

Mối tấn công phòng và các lớp học trường Quốc Tế Kinh Bắc. Diệt mối cho trường học tại Bắc Ninh. Phát hiện và xử lý kịp thời có thể tránh khỏi những thiệt hại đáng tiếc. Nhất là những nơi có nhiều các dụng cụ được làm bằng gỗ như các trường học, văn
Details