Ngày: Tháng Tám 10, 2017

Ngày: Tháng Tám 10, 2017

Diệt mối tận gốc cho trường học tại Bắc Ninh
Image 10/08/2017 Diệt Mối Diệt Mối Bắc Ninh

Diệt mối cho trường học trường THPT Quốc Tế Kinh Bắc tại Bắc Ninh Trường học , văn phòng nhà xưởng công ty… là nhưng nơi dễ xuât hiện mối, những dấu hiệu địa điểm đã bị mối tấn công: Xuất hiện loại côn trùng giống kiến có cánh, xuất hiện các đường tổ đất
Details