Ngày: Tháng Tám 14, 2017

Ngày: Tháng Tám 14, 2017

Diệt mối trường THPT Hoàng Quốc Việt Thành Phố Bắc Ninh
Image 14/08/2017 Diệt mối trường học Diệt Mối Bắc Ninh

Mối tấn công phòng và các lớp học trường THPT Hoàng Quốc Việt Thành Phố Bắc Ninh. Diệt mối cho trường học tại Bắc Ninh. Trường học , văn phòng nhà xưởng công ty….  là nhưng nơi dễ xuât hiện mối, những dấu hiệu địa điểm đã bị mối tấn công: Xuất hiện loại côn trùng
Details