Tháng: Tháng Mười 2017

Tháng: Tháng Mười 2017

Diệt mối tại nhà ở Bắc Ninh
Image 14/10/2017 Diệt Mối Diệt Mối Bắc Ninh

Diệt mối tại nhà ở Bắc Ninh Nhà cửa là những nơi dễ bị mối tấn công, mối thường làm tổ ở dưới lòng đất vì vậy rất khó để xác định được liệu vùng đất ấy có mối hay không. Có một cách dễ dàng để phát hiện sớm nhà bạn đã bị mối
Details