Diệt mối trường THPT Hoàng Quốc Việt Thành Phố Bắc Ninh

Diệt mối trường THPT Hoàng Quốc Việt Thành Phố Bắc Ninh
14/08/2017 Chức năng bình luận bị tắt ở Diệt mối trường THPT Hoàng Quốc Việt Thành Phố Bắc Ninh Diệt mối trường học Diệt Mối Bắc Ninh

Mối tấn công phòng và các lớp học trường THPT Hoàng Quốc Việt Thành Phố Bắc Ninh.

Diệt mối cho trường học tại Bắc Ninh.

Trường học , văn phòng nhà xưởng công ty….  là nhưng nơi dễ xuât hiện mối, những dấu hiệu địa điểm đã bị mối tấn công: Xuất hiện loại côn trùng giống kiến có cánh, xuất hiện các đường tổ đất ùn lên khi cậy ra sẽ thấy có mối, nếu để lâu ngày chúng có thể sinh sản gấp nhiều lần với sức tàn phá lớn, nếu là khối gỗ chúng có thể ăn rỗng khối gỗ bên trong

, nếu là đất nền chúng có thể làm ảnh hưởng đến nền móng kiến trúc của công trình.

CÁCH XỬ LÝ KHI PHÁT HIỆN CÓ MỐI.
1. Thông báo kịp thời cho đơn vị diệt mối gần nhất có thể.
2. Phát hiện kịp thời có thể hạn chế được những thiệt hại.
3. Có thể phòng ngừa trước khi xây dựng các công trình mới.

 

Diệt mối cho đình chùa tại Bắc Ninh.

Diệt mối cho kho tàng tại Bắc Ninh.

Diệt mối cho ngân hàng tại Bắc Ninh.

Diệt mối cho khu công nghiệp tại Bắc Ninh.

Diệt mối cho nhà thờ tại Bắc Ninh.

Diệt mối cho nhà riêng tại Bắc Ninh.

Diệt mối cho các công trình xây dựng mới tại Bắc Ninh.

Comments

comments